Vážená priateľka, priateľ, vážený Smerák,

V Žiline 6.6.2014

Vážená priateľka, priateľ, vážený Smerák,

    blíži sa čas dovoleniek a prázdnin, a keďže už nebude priestor na členskú schôdzu, dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval aspoň takýmto spôsobom. Poďakoval za prácu, aktívny prístup, úsilie, ktoré ste vynaložili v prezidentských voľbách a voľbách do Europarlamentu, ako aj na reprezentáciu strany SMER - sociálna demokracia vo Vašom okolí.

    Tento rok je z pohľadu množstva volieb a práce s tým súvisiacej veľmi náročný, a to nás v novembri čakajú ešte voľby komunálne - teda voľby na primátorov, starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev. Je preto veľmi dôležité, aby sme už teraz začali diskutovať na tému vhodných kandidátov a zabezpečenia účasti predovšetkým našich voličov. V tejto súvislosti si Vás dovoľujem poprosiť o spoluprácu. Chcem Vás úctivo požiadať, aby ste nahlásili do okresnej kancelárie v termíne do 31.7.2014. (mailom, listom, telefonicky alebo osobne), ak plánujete kandidovať na funkciu starostu alebo poslanca obecného zastupiteľstva vo vašej obci, alebo na funkciu primátora alebo poslanca mestského zastupiteľstva (Žilina, Rajec, Rajecké Teplice).

Uvítam tiež prípadnú informáciu o niekom, kto má záujem kandidovať ako nezávislý kandidát s podporou našej strany.

    Prajem Vám príjemnú dovolenku, veselé a slnečné leto a všetko dobré v kruhu najbližších. Teším sa na stretnutie s Vami na našej členskej schôdzi, ktorá sa uskutoční 4.9.2014 (vo štvrtok) o 17,00 v zasadačke SOU stavebného na Bôriku.

S úctou

Igor Choma
okresný predseda SMER-SD v Žiline