Členská schôdza Okresnej organizácie Smer-SD v Žiline 25.2.2016 POZVÁNKA na členskú schôdzu ktorá sa uskutoční dňa 25. februára 2016 (štvrtok) o 17,00 hod., v zasadačke na prízemí SOU - stavebného na Bôriku, Tulipánová 2, 010 01 Žilina Program: 1. Otvorenie 2. Politické informácie 3. Voľby 5.3.2016 4. Rôzne 5. Diskusia 6. Záver S úctou Ing.