Pozvánka na riadny snem okresnej organizácie STRANY SMER–SD v Žiline POZVÁNKA Vážená pani, Vážený pán,   dovoľte mi pozvať Vás ako delegáta, delegátku na rokovanie RIADNEHO SNEMU OKRESNEJ ORGANIZÁCIE strany SMER –SD v Žiline, ktorýPozvánka na klubovú schôdzu - Lietavská Svinná Pozvánka Týmto Vás všetkých srdečne pozývam na zasadnutie klubu Lietavská Svinná, ktoré sa uskutoční dňa 23.  novembra 2011 o 18,00 hod. v zasadačke ObÚ Porúbka.           PROGRAM: 1. Otvorenie a privítanie hostí 2.Pozvánka na klubovú schôdzu Pozvánka na klubovú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 27.10.2011/ štvrtok/ o 17°° v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci, Námestie SNP 1, 015 01. Program: 1. Otvorenie. 2. Hosť : Ing. Igor Choma 3. Predčasné voľby 4. Diskusia 5. UzneseniePOZVÁNKA - Na oslavy 67. výročia SNP v Žiline - Trnovom POZVÁNKA    Na oslavy 67. výročia SNP v Žiline -  Trnovom   Klub Strany   S M E R  - S D  Trnové Vás srdečne pozýva  na stretnutie občanov pri príležitosti 67.výročia SNP, ktoré sa uskutoční v piatok   dňa 26.8.2011   ProgramPOZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline POZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline ktorá sa uskutoční dňa 29. septembra 2011 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke na prízemí SOU – stavebného na Bôriku ProgramČlenská schôdza Okresnej organizácie Smer-SD v Žiline POZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline ktorá sa uskutoční dňa 16. júna (štvrtok) 2011 o 17.00 hod. v zasadačke na prízemí SOU – stavebného na Bôriku ProgramČlenská schôdza Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline POZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline ktorá sa uskutoční dňa 10. marca (štvrtok) 2011 o 17.00 hod. v zasadačke  SOU – stavebného na Bôriku   ProgramSchôdza klubov strany Smer - SD Solinky, Bytčica a Vlčince Pozvánka na stretnutie klubu – Solinky- Bytčica, Vlčince, ktorá sa bude konať dňa 9.2.2011 v DSS Osiková. Predbežný program: 1. Otvorenie. 2. Informácie z Okresnej rady. 3. Informácie z VÚC a z Mestského zastupiteľstva mesta Žilina.