Zasadnutie klubu Lietavská Svinná Všetkých* Vás srdečne pozývam na zasadnutie klubu Lietavská Svinná, ktoré sa uskutoční dňa 16. júna 2010 o 18,00 hod. v zasadačke ObÚ Porúbka. Program : 1. Otvorenie a privítanie hostí 2. Zhodnotenie riešenia a prác na doterajších problémov obcí 3. Členská schôdza Okresnej organizácie Smer-SD v Žiline   POZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline  ktorá sa uskutoční dňa 31.augusta 2010 (utorok) o 17.00 hod.   vo veľkej sále na prízemí   SOU – stavebného na Bôriku   Pozvánka na stretnutie klubu – Solinky- Bytčica, Vlčince Pozvánka na stretnutie klubu – Solinky- Bytčica, Vlčince Vážený členovia a sympatizanti strany SMER – sociálna demokracia, pozývame Vás na spoločné stretnutie klubov Solinky- Bytčica a Vlčince, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2010 ( štvrtok ) o 18.00 hod. v spoločných priestorochPozvánka na stretnutie klubu – Solinky- Bytčica, Vlčince Pozvánka na stretnutie klubu – Solinky- Bytčica, Vlčince Vážený členovia a sympatizanti strany SMER – sociálna demokracia, pozývame Vás na spoločné stretnutie klubov Solinky- Bytčica a Vlčince, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2010 ( štvrtok ) o 18.00 hod. v spoločných priestorochKlubová schôdza - Lietavská Svinná   Týmto Vás všetkých* srdečne pozývam na zasadnutie klubu Lietavská Svinná, ktoré sa uskutoční dňa 16. júna 2010 o 18,00 hod. v zasadačke ObÚ Porúbka. Program : 1. Otvorenie a privítanie hostí 2. Zhodnotenie riešenia a prác na doterajšíchČlenská schôdza Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline POZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline ktorá sa uskutoční dňa 10. júna 2010 (štvrtok) o 17.00 hod. vo veľkej sále na prízemí SOU – stavebného na Bôriku ProgramStretnutie členov , sympatizantov - klub Teplička nad Váhom POZVÁNKA  Srdečne Vás pozývame na stretnutie členov , sympatizantov, aktivitou strany SMER-SD v Obecnom dome dňa 19.05.2010 o 18.00 hod.   Teplička nad Váhom.       PROGRAM : 1.      Otvorenie 2.      ParlamentneStretnutie sympatizantov, aktivistov strany SMER-SD Pozývame Vás na stretnutie sympatizantov, aktivistov strany SMER-SD, Vážený členovia a sympatizanti strany SMER – sociálna demokracia, ktoré sa uskutoční v obci Krasňany dňa 13.05.2010(štvrtok) o 18,00hod. v požiarnej zbrojnici.   Program:Pozvánka na stretnutie klubu v penzióne Anton Pozvánka na stretnutie klubu - Teplička nad Váhom Dňa 27.04.2010 18,00hod,( penzión Anton) stretnutie klubu SMER - SD Teplička nad Váhom (Nededza,Kotrčiná Lúčka,Mojš,Krasňany)     Program:   1.  Otvorenie 2.  Parlamentné voľby 2010 3.  DiskusiaPozvánka na klubovú schôdzu - Lietavská Svinná a Babkov Pozvánka na stretnutie klubu - Lietavská Svinná – Babkov Vážený členovia a sympatizanti strany SMER – sociálna demokracia, pozývame Vás na stretnutie klubu, ktoré sa uskutoční dňa 21.04.2010 ( streda ) o 18.00 hod. v Obecnom dome na OÚ v Podhorí. Zasadanie vedúcich klubov Vedúcim okresných odborných sekcií, a vedúcim klubov okresu Žilina       P O Z V Á N K A   pozývame Vás na zasadanie vedúcich okresných odborných sekcií a vedúcich klubov strany Smer –SD za okres Žilina, ktoré sa uskutočníPozvánka na stretnutie klubu - Teplička nad Váhom Pozvánka na stretnutie klubu - Teplička nad Váhom   Vážený členovia a sympatizanti strany SMER – sociálna demokracia, pozývame Vás na stretnutie klubu, ktoré sa uskutoční dňa 13.04.2010 ( utorok ) o 18.00 hod. v Obecnom dome na Nám. sv. Floriána. Pozvánka na klubovú schôdzu - Solinky Pozývam Vás na schôdzu klubu Solinky strany SMER-SD, ktorá sa uskutoční ktorá sa uskutoční dňa 15.4.2010 (štvrtok) o 19°° hod. v jedálni Domova sociálnych služieb na sídlisku Solinky, ul. Osiková Program : 1. Otvorenie 2. Hosť : Členovia okresnej radyPozvánka na klubovú schôdzu - Rajec Pozvánka na klubovú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 6.4.2010/ utorok/   o 17°°   v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci, Námestie SNP 1, 015 01.   Program :   1.     Otvorenie 2.     Hosť : Členovia okresnej rady Smer- SD 3.     Návrh kandidátov do