Členská schôdza Okresnej organizácie Smer-SD v Žiline 23.2.2017

POZVÁNKA
na členskú schôdzu

ktorá sa uskutoční dňa 23. februára 2017 (štvrtok) o 17,00 hod.,
v zasadačke na prízemí SOU - stavebného na Bôriku, Tulipánová 2, 010 01 Žilina

Program:
  • 1. Otvorenie
  • 2. Politické informácie /voľby VUC/
  • 3. MDŽ 7.3.2017 v Dome odborov
  • 4. Rôzne
  • 5. Diskusia
  • 6. Záver

S úctou

Ing. Igor Choma, v.r.
okresný predseda Smer – SD v Žiline