Členská schôdza Okresnej organizácie Smer-SD v Žiline 19.6.2017 POZVÁNKA na členskú schôdzu ktorá sa uskutoční dňa 23. februára 2017 (štvrtok) o 17,00 hod., v zasadačke na prízemí SOU - stavebného na Bôriku, Tulipánová 2, 010 01 Žilina Program: 1. Otvorenie 2. Voľby VUC /Kandidátna listina/ 3. Rôzne 4. Diskusia 5. Záver S úctou Ing.Členská schôdza Okresnej organizácie Smer-SD v Žiline 23.2.2017 POZVÁNKA na členskú schôdzu ktorá sa uskutoční dňa 23. februára 2017 (štvrtok) o 17,00 hod., v zasadačke na prízemí SOU - stavebného na Bôriku, Tulipánová 2, 010 01 Žilina Program: 1. Otvorenie 2. Politické informácie /voľby VUC/ 3. MDŽ 7.3.2017 v Dome odborov 4. Rôzne 5. Diskusia 6. Záver